Marine- og postdepartementet (1861–1885)

Navnet Marine- og postdepartementet ble tatt i bruk 2. oktober 1861, ved at departementet overtok det nedlagte Postdepartementets saker. Marine- og postdepartementets hovedsaksområder hadde linjer tilbake via Departementet for marinen/Marinedepartementet, Postdepartementet, Justis-, handels- og tolldepartementet, Departementet for sjømilitæretaten/Marinedepartementet, 7. Departement (marinesaker), 6. Departement (Det militære departement) og 3. Departement (politisaker), til Sjøkrigskommisariatet som ble opprettet 12. april 1814 og 2. Departement (innenrikssaker) som ble opprettet 2. mars 1814. Fra 1. mai 1885 ble postsakene midlertidig bestyrt som eget departement fram til 31. desember 1885, da sakene ble overført til Indredepartementet. 1. september 1885 ble Marinedepartementet nedlagt og sakene overført til Armedepartementet, som skiftet navn til Forsvarsdepartementet.

Regjeringspolitikere