Revidert nasjonalbudsjett

59 millionar kroner ekstra til gratis ferjer

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

– For mange er ferja livsnerven i kvardagen. Det tek denne regjeringa på alvor. No foreslår vi derfor å løyve 59 millionar kroner ekstra til gratis ferjer. Da legg vi til rette for at mange ferjestrekningar i utkantstrøk blir gratis, seier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ekstraløyvinga kjem i samband med framlegginga av revidert nasjonalbudsjett for 2022. Det er allereie løyvd 30 millionar kroner til å gjere ferjene i trafikksvake  samband gratis.

Regjeringa foreslår no å auke løyvinga til gratis ferjer med 59 millionar kroner, med ei fordeling på 53 millionar kroner til fylkesvegferjer og 6 millionar kroner til riksvegferjer. Regjeringa foreslår dermed å løyve totalt 89 millionar kroner til gratis ferjer i 2022.

Samstundes forslår regjeringa å utvide ordninga til òg å omfatta delstrekningar til øyer og samfunn utan veg til fastlandet. Gratis ferje kan bli innført i andre halvår 2022.

– For Ap-Sp-regjeringa er det avgjerande viktig å legge til rette for at folk skal kunne bu, arbeide og leve gode liv i heile Norge. Med dette foreslår altså regjeringa å løyve totalt 83 millionar kroner til fylka i 2022, for å gjere eit stort tal ferjesamband gratis.  Dette vil gjere reisekvardagen billigare for mange folk. Samstundes vil det redusere kostnadane for næringslivet, seier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Det er fylkeskommunane som har ansvaret for fylkesvegferjene, og dei har derfor òg ansvaret for korleis midlane skal bli brukt.

Ferjer med fleire delstrekningar

– I nokre ferjesamband i Noreg har ferja fleire stopp. Nokre av desse stoppa er på øyer og i vegløse samfunn. Vi ønsker å starte arbeidet med å gjere desse strekningane gratis, seier Nygård.

Derfor foreslår regjeringa å bruke 6 millionar kroner av midlane til gratis ferjer til Røst og Værøy på rv. 80 Bodø–Røst–Værøy–Moskenes i Nordland og til Skipavik på rv. 13 Hjelmeland–Skipavik–Nesvik i Rogaland.

I tillegg gjeld dette nokre ferjer på fylkesvegane (sjå tabell nedst i pressemeldinga).

Oversikt over ferjesamband som kan bli gratis

Under følger ei oversikt over dei sambanda på fylkesveg som ifølge ferjedatabanken hadde færre enn 100.000 passasjerar i 2019. Det kan vere avvik i tabellen, men den er eit utgangspunkt for fordeling av midlar fylkeskommunane i mellom. Det er likevel opp til fylkeskommunane å fordele bruken av midlar mellom sine eigne ferjesamband.

Fylke

Samband

Innlandet

Tangen - Horn

Agder

Abelnes - Andabeløy

Rogaland

Haugesund - Utsira

Rogaland

Stavanger - Lysebotn

Vestland

Hisarøy - Mjånes

Vestland

Barmen - Barmsund

Vestland

Ortnevik - Måren - Nordeide

Vestland

Klokkarvik - Lerøy - Bjelkarøy - Hjellestad

Vestland

Daløy - Haldorsneset

Vestland

Fjelberg - Sydnes - Utbjoa

Vestland

Kinsarvik - Utne

Vestland

Fedje - Sævrøy

Vestland

Florabassenget

Vestland

Masfjordnes - Duesund

Vestland

Rysjedalsvika - Rutledal - Krakhella

Vestland

Husavik - Sandvikvåg

Møre og Romsdal

Molde - Sekken

Møre og Romsdal

Festøya - Hundeidvika

Møre og Romsdal

Småge - Orta - Finnøya - Sandøya - Ona

Møre og Romsdal

Arasvika - Hennset

Møre og Romsdal

Sæbø - Leknes - Skår - Trandal - Standal

Trøndelag

Dypfest-Tarva

Trøndelag

Storfosna-Leksa-Værnes

Trøndelag

Sula - Mausund - Dyrøy

Trøndelag

Garten-Storfosna

Trøndelag

Skei - Gutvik

Nordland

Digermulen - Finnvik

Nordland

Stokkvågen - Træna

Nordland

Mosjøen - Hundåla

Nordland

Igerøy - Tjøtta

Nordland

Nordnesøy - Kilboghamn

Nordland

Sund - Horsdal - Sørarnøy

Nordland

Ørnes - Vassdalsvik - Meløysund - Bolga - Støtt

Nordland

Svolvær - Skrova - Skutvik

Nordland

Nesna - Nesnaøyene

Nordland

Stokkvågen - Onøy - Sleneset - Lovund

Nordland

Jektvik - Kilboghamn

Nordland

Tjøtta - Forvik

Nordland

Horn - Igerøy

Troms og Finnmark

Mikkelsby – Kongshus

Troms og Finnmark

Øksfjord – Bergsfjord – Sør–Tverrfjord

Troms og Finnmark

Øksfjord - Tverrfjord

Troms og Finnmark

Mikkelvik- Bromnes

Troms og Finnmark

Strømsnes - Kjerringholmen

Troms og Finnmark

Rotsund- Havnnes- Uløybukt

Troms og Finnmark

Nyvoll - Eidsnes (Korsfjord)

Troms og Finnmark

Bellvik- Vengsøy

Troms og Finnmark

Øksfjord - Hasvik

Troms og Finnmark

Botnhamn- Brensholmen

Troms og Finnmark

Storstein- Nikkeby- Lauksundskaret

Troms og Finnmark

Hansnes- Karlsøy- Vannøy

Troms og Finnmark

Hansnes- Reinøy

Oversikt over delstrekningar på ferjesamband på fylkesveg som kan bli gratis

I tillegg til dei to delstrekningane på riksvegferjer, følgjer ei oversikt under over dei delstrekningane som går til øyar og samfunn utan veg til fastlandet på ferjesamband på fylkesveg med over 100.000 passasjerar. Oversikta er ikkje nødvendigvis komplett.

Fylke

Samband

Vestfold og Telemark

Kragerø-Skåtøy-Stabbestad

Rogaland

Fogn - Judaberg - Nedstrand - Jelsa

Vestland

Askvoll - Gjervik - Fure - Værlandet

Vestland

Gjermundshamn - Varaldsøy - Årsnes

Vestland

Jektevik - Nordhuglo - Hodnanes

Vestland

Måløy - Husevågøy - Oldeide

Møre og Romsdal

Larsnes - Åram - Voksa - Kvamsøya

For meir informasjon, sjå: