Prop. 115 S (2021–2022)

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2022

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget