Forsiden

66 millioner til havinnovasjon

Ti nye innovasjonsprosjekter i havnæringene skal bidra til bærekraft, omstilling og nye arbeidsplasser.

– Ressursene i og ved havet er avgjørende for å nå regjeringens ambisiøse mål for grønn omstilling, eksportvekst, nærings- og industriutvikling. Innovasjonsprosjektene som nå får støtte vil på ulike måter bidra til å utvikle fremtidens blå næringsliv og skape arbeidsplasser over hele landet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Prosjektene får tilsammen 66 millioner kroner fra Forskningsrådet for å utvikle havnæringene. Utlysningen for innovasjon i havbruk hadde spesielt stor konkurranse om midlene, med mange gode søknader.

Bærekraftig fôrprosjekt

Et av selskapene som fikk innvilget søknaden er Greentech Innovators. Den Bergensbaserte startupen er tildelt 7,85 millioner kroner for å utvikle en metode for å bruke matavfall som ressurs i havbruksnæringen. Matavfallet skal brukes som næring for storskala dyrkning av den omega3-rike mikroalgen Schizochytrium, som igjen kan brukes som ingrediens til fiskefôr. 

– Bærekraftig fôr er et viktig satsingsområde for regjeringen. Utvikling av bærekraftig fôr her hjemme kan bidra til å kutte klimautslipp samtidig som vi tar vare på miljøet, trygger matsikkerheten, bygger grønn industri og skaper trygge arbeidsplasser, sier Skjæran. 

Regjeringen lanserte nylig et målrettet samfunnsoppdrag om at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder.

– Da trenger vi flere slike innovasjoner, som kan gi viktige bidrag til sirkulærøkonomi i matproduksjonen, sier han.

Havvind og skip

To prosjekter skal legge til rette for utvikling av vindkraft til havs. Selskapet DOF Management fra Austevoll får 8 millioner til å utvikle en ny og kostnadseffektiv metode for å drive vedlikehold på offshore vindmøller. Denne typen vedlikehold er krevende fordi det må foregå fra skip. Rotorblader som skal skiftes ut er for eksempel svært tunge og krevende å håndtere. DOF skal utvikle et nytt løftesystem tilpasset denne typen arbeid, og om nødvendig også tilpasse skipsdesignet til løftesystemet. 

Ålesundsbedrifiten Vard Design er tildelt 4,9 millioner til et prosjekt som også vil bidra til havvindssatsingen i Norge. Selskapet skal utvikle digitaliserte kjøle- og varmesystemer som kan bidra til nullutslippsløsninger for serviceskip som skal bygge og vedlikeholde havvindparker.

– Norge har forskningsmiljøer i verdensklasse innen havnæringene. De ti innovasjonsprosjektene som starter opp nå er førsteklasses eksempler på hvordan denne kompetansen nå bidrar til bærekraftig vekst og nyskaping basert på forskning og innovasjon, sier Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Disse prosjektene får støtte:

Organisasjon

Prosjekttittel

Innstilt beløp

Kommune

GREENTECH INNOVATORS AS

Microalgal omega-3 rich feed ingredient from mixed organic wastes

7,85 mill. kr.

 

Bergen

 

AQUABIO AS

Optimization of feeding strategies using 3D sonar monitoring of feeding behaviour and pellet detection

10 mill. kr.

 

Bjørnafjorden

 

AKER BIOMARINE ASA

Realizing the full potential of krill processing side streams in sustainable health-promoting ingredients (RealKrill)

5,24 mill. kr.

Lysaker

 

DNV AS

Marine co-existence scenario building

8,84 mill. kr.

Høvik

 

POLAR ALGAE AS

Miljøvennlig sekvensiell ekstraksjon av bioaktive molekyler fra grisetang – Ascophyllum nodosum

2,82 mill. kr.

 

Hammerfest

 

SHIPSHAVE AS

Reducing ship emissions by hull performance sensing during transit

4,83 mill. kr.

 

Stavanger

 

Wavefoil AS

WaveFin - Baugfoiler for havgående fartøy i lav fart

3,44 mill. kr.

 

Ålesund

 

VARD DESIGN AS

ICHzero - Integrated cooling and heating for zero-emission operation of offshore ships

4,95 mill. kr.

 

Ålesund

 

DOF MANAGEMENT AS

A new cost-effective concept for heavy maintenance of Floating Offshore Wind Turbines by use of large OSCV.

8 mill. kr.

 

Austevoll

 

DNV AS

The role of SIMulation in assurance of intelligent and comPLEX systems

9,65 mill. kr.

 

Bærum