Utviklingsministeren deltek under utdelinga av Foreininga Nordens språkpris

Stad: Foreininga Nordens hus, Oslo

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim deltek under utdelinga av Foreininga Nordens språkpris til Danmarks dronning Margrethe. 

Pressekontakt: Pressevakta UD, 23 95 00 02