Colombia får 300 millioner kroner til kampen mot avskoging

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Norge, Tyskland og Storbritannia utbetaler 300 millioner kroner til Colombia for nye og forsterkede tiltak mot avskoging. Landet hedres for sin internasjonale lederrolle innen skogbevaring.

Utbetalingen av 300 millioner kroner ble kunngjort av Norges statsminister Jonas Gahr Støre under klimatoppmøtet i Glasgow mandag,  et arrangement organisert av Colombias president Iván Duque.

Utbetalingen av 300 millioner kroner ble kunngjort av Norges statsminister Jonas Gahr Støre under klimatoppmøtet i Glasgow mandag, et arrangement organisert av Colombias president Iván Duque. Sammen med Storbritannias miljøvernminister Zac Goldsmith og Colombias minister for miljø- og bærekraftig utvikling, Carlos Eduardo Correa (helt til høyre).

Dette er en del av klima- og skogsamarbeidet inngått mellom landene i 2015. Av de 300 millionene betaler Norge 195 millioner kroner.

Statsminister Jonas Gahr Støre roste Colombia for den betydelige innsatsen de har gjort de siste årene:

– Colombia har iverksatt viktige tiltak for å redusere avskoging og beskytte landets utrolige biologiske mangfold. Vi feirer fremgangen under samarbeidet som ble kunngjort i dag og Colombias sterke engasjement for å redusere avskogingen de neste årene, sa Jonas Gahr Støre.

Colombia's president Iván Duque uttrykte på sin side takknemlighet for det han anså som "partnerlandenes anerkjennelse" av at landet har nådd viktige milepæler i kampen mot avskoging.

- Vi er sikre på at vi nå sammen nærmer oss de siste trinnene for å muliggjøre denne utbetalingen, sa Colombia's president Iván Duque i Glasgow.

Colombia nådde viktige mål

Colombia mottar den resultatbaserte utbetalingen for å ha oppnådd flere milepæler i 2020, i tråd med samarbeidsavtalen mellom Colombia, Norge, Storbritannia og Tyskland.

Resultatene inkluderer blant annet styrking av lovgivning innen miljøkrim, iverksetting av klimatiltak som fremmer bærekraftig skogforvaltning, og bedre rettigheter og mer selvstendighet til urfolk.

I tillegg til statsminister Jonas Gahr Støre deltok den britiske miljøvernministeren Lord Goldsmith for å markere de gode resultatene.

Storbritannia har gitt arbeidet med å stanse avskoging og bidra til en mer bærekraftig arealbruk en prominent rolle under årets klimatoppmøte.

Annonseringen finner sted dagen før statslederne skal møtes i et eget høynivåmøte om skog og arealbruk, som skal åpnes av Colombias President Duque.

Norge og Colombia har samarbeidet siden 2015

Colombia er et av Norges viktigste samarbeidsland i arbeidet med å redusere klimautslipp fra avskoging. 

Colombia, Norge, Storbritannia og Tyskland inngikk regnskogsamarbeid under klimamøtet i Paris i 2015. Samarbeidet ble i 2019 forlenget fram til 2025.

Så langt har Norge betalt ut 555 millioner kroner til Colombia. Over halvparten har vært betaling for utslippsreduksjoner fra redusert avskoging. Norge vil alene bidra med opptil 400 millioner kroner årlig dersom Colombia reduserer avskogingen tilstrekkelig.