Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innspillsmøte om miljøkriminalitet

Regjeringen skal legge frem en strategi for å styrke innsatsen mot miljøkriminalitet nasjonalt og internasjonalt.

I forbindelse med dette arbeidet inviterer vi til et innspillsmøte fredag 29. mars 2019 kl. 13.00 til 15.00. Hvis din organisasjon eller virksomhet har kunnskap om eller erfaring med miljøkriminalitet nasjonalt eller internasjonalt, vil vi gjerne høre fra deg. Vi er særlig interessert i områder der det kan være behov for styrket innsats og forslag til hvordan man kan styrke innsatsen.

Statsråd Ola Elvestuen vil ønske velkommen og holde en innledning. Deretter åpnes det for forhåndinnmeldte innlegg. Det legges opp til korte innlegg på maks 5 minutter (det tas forbehold om at taletiden kan bli noe redusert ved mange innmeldte innlegg).

Den tematiske avgrensningen av strategien er ikke endelig avklart, men foreløpig er arbeidet avgrenset til naturkriminalitet, avfall, forurensning, produktkontroll, kulturminnekriminalitet og miljøkriminalitet i polare områder. Arbeidsmiljøkriminalitet og dyrevelferdskriminalitet omfattes ikke. Vi ber om at innlegg forholder seg til denne avgrensningen.

Møtet finner sted i Klima- og miljødepartementets lokaler i Kongens gate 20 i Oslo.

Påmelding til [email protected] innen 11. mars 2018. Av påmeldingen må det framgå om man ønsker å holde et innlegg samt eget navn og hvem man representerer/organisasjonstilknytning.

Det er også mulig å gi skriftlig innspill. Skriftlige innspill må sendes til [email protected] innen 5. april 2019 og merkes med "Innspill miljøkriminalitet" i emnefeltet. Vi ber om at innspill ikke overstiger én A4 side

Obs: Alle innspill er offentlige, jf. offentleglova. Innspillene publiseres fortløpende her på regjeringen.no og journalføres i departementet.

Mottatte skriftlige innspill:

Artsdatabanken Innspill til strategi mot miljøkriminalitet.pdf

Botaniske hager innspill til KLD(693045).pdf
Vedlegg: Artikkel i Science_CBD.pdf

Foreningen våre rovdyr Innspill til strategi mot miljøkriminalitet.pdf

Industri Energi Startegi mot miljøkriminalitet - innspill.pdf

Frøya kommune Innspill til strategi mot miljøkriminalitet.PDF

Klagenemnda for miljøinformasjon Innspill til strategi mot miljøkriminalitet.pdf

Kristiansand kommune Innspill miljøkriminalitet.pdf

Kulturhistorisk museum UIO - strategi for styrking av innsats mot miljøkrim(692399).pdf

Mattilsynet Innspill til strategi mot miljøkriminalitet.pdf

Naturhistorisk museum Innspill til strategi mot miljøkriminalitet.pdf

Naturveilederne InnspillMiljøkrim.pdf

NFD Miljøkrimstrategi.pdf

NHO innspill til arbeid med strategi mot miljøkriminalitet(691876).pdf

NINA innspill miljøkrimstrategi.pdf

NOAH Innspill til strategi mot miljøkriminalitet.pdf

Norges Jeger- og Fiskerforbund Innspill miljøkriminalitet KLD.pdf

Norsk Friluftsliv Innspill miljøkriminalitet.pdf

Norsk Industri - Innspill til KLD - Miljøkrim(692087).pdf

Norske lakseelver Innspill til høring om miljøkriminalitet.pdf

NVE Innspill til strategi mot miljøkriminalitet.pdf

Regnskogfondet Innspill til strategi mot miljøkriminalitet.pdf

Rogaland fylkeskommune Innspill til strategi mot miljøkriminalitet(693828).pdf

Standard Norge Innspill miljøkriminalitet.pdf

Stiftelsen Miljøfyrtårn Innspill miljøkriminalitet.pdf

Sysselmannen på Svalbard Invitasjon til innspillsmøte om miljøkriminalitet.pdf

Trygg Mat Tracking innspill til Regjeringens strategi mot miljøkriminalitet.pdf

WWF innspill regjeringens strategi om miljøkriminalitet(693282).pdf

Østfold fylkeskommune Miløøkrim.pdf

Til toppen