Revidert nasjonalbudsjett

Eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen vil sende et lovforslag på høring, som hindrer de uheldige sidene ved lagmannsrettsdommen om eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer.

Borgarting lagmannsrett avsa 11. oktober 2021 en dom om utskriving av eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer. Dommen innebærer at det skal skrives ut eiendomsskatt på hver enkelt grunneier. Kommunene anket avgjørelsen til Høyesterett, men anken ble avvist og dommen er endelig.

– Regjeringen mener det er feil å flytte skattebyrden til folk som tilfeldigvis har hytte, bolig eller eiendom på grunn hvor det er satt opp en kraftlinje. Dommen i lagmannsretten kan føre til at svært mange kommuner må legge om sin praksis for eiendomsskatt på grunn under kraftlinjer. Det synes vi er en dårlig løsning, så vi vil sende et lovforslag på høring så snart som mulig, som hindrer dette, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Finansdepartementet tar sikte på å sende et lovforslag på høring i løpet av 2022.