En milliard til sivil infrastruktur og gjenoppbygging i Ukraina

Norge investerer en milliard kroner i Verdensbankens arbeid for å opprettholde sivil infrastruktur og starte gjenoppbygging i Ukraina. – Norges støtte til Ukraina er langsiktig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Støtten er en del av Nansen-programmet som ble vedtatt på Stortinget i mars med et bredt flertall. Gjennom støtten via Verdensbanken bidrar Norge til å sikre ukrainske hjem tilgang til strøm, at det er lærere i ukrainske klasserom, og at ukrainske menn, kvinner og barn kan få den helsehjelpen de trenger.

Bombet bygning i Ukraina.
Bygning i Ukraina. Foto: Pexels

– Ukrainas behov for økonomisk støtte er stort og voksende. Vår støtte vil bidra til å dempe den økonomiske og sosiale krisen ukrainerne lever i, sier Støre. Han understreket at Verdensbanken har mobilisert stort og raskt for å støtte Ukraina, med dokumentert leveringsevne.

Statsministeren møtte i dag presidenten for Verdensbanken, Ajay Banga. På agendaen sto støtte til Ukraina samt klimafinansiering og behovet for en opptrapping av investeringer i fornybar energi.

Møtebord med møtedeltakere fra Statsministerens kontor, Utenriksdepartementet og Verdensbanken.
Møte med Verdensbanken på Statsministerens kontor 14. september 2023. Foto: Kaja Schill Godager / Statsministerens kontor

Støtte i tråd med ukrainske prioriteringer

Norge legger Ukrainas egne prioriteringer til grunn for støtten. Ukrainske myndighetenes vil sikre statens drift og leveranser av grunnleggende tjenester, og det krever offentlige investeringer i reparasjon av viktig infrastruktur.

Russlands angrepskrig og målrettede ødeleggelser av Ukrainas infrastruktur fører hver eneste dag til store ødeleggelser og ufattelige lidelser. Å støtte ukrainske myndigheter i å reparere og drifte sivil infrastruktur er et viktig bidrag til ukrainernes kamp, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt. Hun understreker behovet for fortsatt tett koordinering med EU, andre giverland og internasjonale organisasjoner for best mulig hjelp til Ukraina.

Pengene investeres gjennom en ny finansieringsmekanisme i Verdensbanken og utfyller Norges bidrag på to milliarder kroner til drift av den ukrainske staten som ble annonsert i mars. For hver dollar i bidrag fra giverlandene vil Verdensbanken selv mobilisere inntil tre dollar. 

 

Stor samlet støtte for å svare på store behov i Ukraina

Norge har tidligere gitt 300 millioner kroner i budsjettstøtte til Ukraina via Verdensbanken, i tillegg til en milliard kroner til reparasjoner av ødelagt infrastruktur som strømnett, vei og jernbane. 

Verdensbanken var raskt ute med betydelig støtte til ukrainske myndigheter etter Russlands angrep på landet. Den har til nå mobilisert over USD 37,5 milliarder til Ukraina. 14. mars vedtok Stortinget Nansen-programmet til støtte for Ukraina. Støttepakken har et omfang på 75 milliarder kroner over fem år (2023-27).  Norge bidro med om lag NOK 10,7 milliarder i sivil og militær støtte til Ukraina i 2022. For 2023 er det satt av rundt NOK 18,5 milliarder.