Energiministeren har møte med ordføraren i Bærum og byrådsleiaren i Oslo

Stad: Energidepartementet

Tema for møtet er fornyinga av straumforsyninga mellom Hamang og Smestad. For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.