Energiministeren har møte med Zero

Stad:

Energiminister Terje Aasland har møte med Zero. Tema for møtet er aktuelle saker på energiområdet. Møtet er flytta frå 16. februar.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@ed.dep.no.