Energiministeren og kommunal- distriktsministeren inviterer til pressekonferanse

Adresse: Oslo

Stad: Marmorhallen

Energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Erling Sande inviterer til pressekonferanse i samband med framlegginga av stortingsmeldinga om flaum og skred.

Sjå eiga pressemelding for fleire detaljar.