Enklere håndtering av innsynskrav for NSM-utvalget

En forskriftsendring gjør at innsynskrav etter offentleglova kan behandles hos avsenderorganet. Forskriften medfører ingen endringer i hvilke dokumenter som omfattes av innsynsretten.

Utvalget, som skal gjennomgå Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) inngåelse av låneavtaler i forbindelse med leie av lokaler i Snarøyveien 36, ble nedsatt 15. desember i fjor.

Utvalget skal bringe klarhet i prosessene som ledet frem til kontraktsinngåelsen og låneavtalene som NSM inngikk med en privat utleier. Utvalget består av leder og tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem, jurist og tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og administrerende direktør i revisorforeningen Karen Kvalevåg. 

Etter den nye forskriften kan utvalget selv velge at innsynskrav i dokumenter som er oversendt fra andre organer som omfattes av offentleglova, behandles av avsenderorganet. Tilsvarende løsning ble brukt for Koronakommisjonen.

Forskriften medfører ingen endringer med hensyn til hva som omfattes av innsynsretten, eller for adgangen til unntak fra innsyn. Innsynsretten vil være den samme hos avsenderorganet som den ville vært hos utvalget.

Det er utvalget selv som har ønsket at det innføres en slik forskrift, sett opp mot deres korte tidsfrist på arbeidet. Utvalgets arbeid er begrenset i tid, og de har et forholdsvis lite sekretariat. Dersom utvalget selv måtte behandle alle mottatte innsynskrav i slike dokumenter, ville dette kunne medføre lang behandlingstid og at utvalgets øvrige arbeid ble skadelidende. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. mars.

Løsningen i forskriften gir en enklere og mer fleksibel håndtering av de aktuelle innsynskravene. Utvalget skal fremdeles behandle innsynskrav i dokumenter det selv har produsert.