NSMs leie av Snarøyveien 36

Rapport fra utvalg oppnevnt av regjeringen 15. desember 2023

NSM-utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 15. desember 2023 for å gjennomgå og vurdere saksbehandlingen og beslutningsprosesser i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), i forbindelse med NSMs inngåelse av leieavtale og tilknyttede låneavtaler i Snarøyveien 36, samt noen tilknyttede problemstillinger. Utvalget ble bedt om å fremme forslag til tiltak og anbefalinger det mener er nødvendige.

Les dokumentet

Rapport fra utvalg oppnevnt av regjeringen 15. desember 2023