EU-kommisjonen anbefaler reforhandling av avtale mellom Norge og EU for å hindre merverdiavgiftsvindel

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

EU-kommisjonen vedtok den 26. april 2022 en anbefaling til Rådet om å starte reforhandling av avtalen om administrativt samarbeid på mva-området mellom Norge og EU. Hensikten med avtalen er å motvirke internasjonal merverdiavgiftsvindel.

Den 6. februar 2018 undertegnet Norge en avtale med EU om administrativt samarbeid for å bekjempe merverdiavgiftsvindel. Avtalen trådte i kraft 1. september 2018. Avtalen sikrer effektiv informasjonsutveksling, kontrollsamarbeid og bistand til innkreving av merverdiavgiftskrav. I tillegg deltar Norge i Eurofisc-samarbeidet.

Erfaringen er at avtalen er et nyttig verktøy for skattemyndighetene i Norge og i EU, eksempelvis for å tidlig identifisere nye risikoer og å samarbeide i håndteringen av grensekryssende merverdiavgiftsunndragelser.

I etterkant av inngåelsen av avtalen, har EU videreutviklet sitt samarbeid. Dette gir noen praktiske utfordringer i samarbeidet mellom norske skattemyndigheter og skattemyndighetene i EUs medlemsstater. Disse vil løses ved en oppdatering av avtalen.

På bakgrunn av dette har Norge bedt EU om en reforhandling av avtalen. Reforhandlingen vil starte etter at Rådet har behandlet forslaget fra EU-kommisjonen.

Les mer: