Norge og EU har reforhandlet avtale om merverdiavgift

Norge og EU har gjennomført reforhandlinger av avtale om administrativt samarbeid på mva-området med sikte på å bekjempe internasjonal merverdiavgiftsvindel.

En avtale mellom Norge og EU om administrativt samarbeid for å bekjempe merverdiavgiftsvindel trådte i kraft 1. september 2018. Avtalen sikrer effektiv informasjonsutveksling, kontrollsamarbeid og bistand til innkreving av merverdiavgiftskrav.

I etterkant av inngåelsen av avtalen, har EU videreutviklet sitt samarbeid. Det er derfor ønskelig med oppdatering av enkelte punkter i avtalen. Partene har nå kommet til enighet om endringene.

Partene paraferte den reforhandlede avtalen 6. desember 2023. Dette innebærer at det foreligger en fremforhandlet tekst.

Les mer: