Rådet har vedtatt å reforhandle avtale mellom Norge og EU for å hindre merverdiavgiftsvindel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Rådet for den europeiske union vedtok fredag 17. juni å åpne reforhandling av avtalen om administrativt samarbeid på mva-området mellom Norge og EU.

Europakommisjonen vedtok den 26. april  2022 en anbefaling til Rådet om at Kommisjonen starter reforhandling av avtalen om administrativt samarbeid på mva-området mellom Norge og EU. Formålet med reforhandlingen fra norsk side, er å løse noen praktiske utfordringer som følge av at EU har videreutviklet sitt samarbeid i etterkant av avtaleinngåelsen. Eventuelle endringer i avtalen innebærer ikke noen form for overføring av myndighet eller lignende. Forhandlingene vil dreie seg om endringer i avtalen av teknisk karakter.

Avtalen om administrativt samarbeid på mva-området mellom Norge og EU har til hensikt å motvirke internasjonal merverdiavgiftsvindel. Avtalen ble inngått i 2018, og sikrer effektiv informasjonsutveksling, kontrollsamarbeid og bistand til innkreving av merverdiavgiftskrav. I tillegg deltar Norge i Eurofisc-samarbeidet.

Det er Europakommisjonen som vil gjennomføre forhandlingene på vegne av EU. Forhandlingene mellom Norge og EU vil starte innen kort tid.

Les mer: