Finansdepartementet har fastsatt forskrift om endring i forskrift til lov om pensjonsrettigheter innen EØS

Endringen skal forenkle praktiseringen av regelverket for pensjonsleverandørene.

Forskriften innebærer en ordning for arbeidstakere som selv har gjort innbetalinger til visse supplerende pensjonsordninger, men som slutter i arbeidsforholdet før retten til pensjon er sikret. Endringen som gjøres nå, innebærer at bestemmelsen vil gjelde for alle arbeidstakere som slutter i arbeidsforholdet før retten til pensjon er sikret, uavhengig av om de blir i Norge eller flytter til et annet EØS-land.

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2023.