Finansministeren besøker Innlandet

Sted: Innlandet

Kl. 08.30–09.30: Holde innlegg på høstkonferansen til KS
Kl. 10.15–11.15: Bedriftsbesøk hos Forestia
Kl. 12.45–13.45: Møte med ordfører i Eidskog, Kamilla Thue (Ap)
Kl. 14.00–15.00: Besøk hos Tolletaten