Finansministeren besøker Innlandet

Sted: Innlandet

Kl. 09.00–10.00: Besøk hos Sivilforsvarets kompetansesenter i Starum
Kl. 13.30–14.30: Besøk hos Røde Kors på Hamar