Finansministeren besøker Nord-Østerdal i Innlandet og Trøndelag

Sted: Nord-Østerdal i Innlandet og Trøndelag

Finansministeren besøker Løten, Elverum, Alvdal, Tynset, Røros, Tydal, Selbu og Stjørdal. Han vil foreta bank- og etatsbesøk, og snakke med lokale bedrifter og virksomheter om blant annet beredskap og matsikkerhet.     

Pressekontakt: Senior kommunikasjonsrådgiver Cecilie Skjennald, tlf. 92 83 18 58, Cecilie.Skjennald@fin.dep.no