Finansministeren møter Finans Norge

Sted: Finansdepartementet

Halvårlig kontaktmøte mellom finansminister Trygve Slagsvold Vedum og Finans Norge.