Konsesjonsbehandlingen av NorthConnect blir gjenopptatt

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet gjenopptar konsesjonsbehandlingen av søknaden om å etablere utenlandsforbindelsen NorthConnect mellom Norge og Storbritannia. Våren 2020 orienterte departementet om at det ikke forelå et tilstrekkelig grunnlag for å fatte vedtak i saken, og konsesjonsbehandlingen ble derfor satt på vent.

— Det har gått snart tre år siden behandlingen av denne saken ble satt på vent. Jeg har kommet til at det nå foreligger et tilstrekkelig grunnlag til at saken kan behandles. Alle konsesjonssøknader som ligger i departementet skal selvfølgelig behandles på en ordentlig måte. Det går vi i gang med nå, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Konsesjonsbehandlingen av NorthConnect blir nå tatt opp igjen, med sikte på en rask avgjørelse.

Olje- og energidepartementet har sendt brev til NorthConnect og bedt om at eventuelle nye opplysninger eller andre innspill som kan være relevante for behandling av saken blir sendt til departementet innen 24. februar.

— Arbeiderpartiet sørget i 2018 for at søknaden om utbygging av NorthConnect ble midlertidig lagt i skuffen, blant annet fordi vi ville vite mer om effektene på det norske kraftsystemet av økt utvekslingskapasitet. Bakgrunnen for at vi gjenopptar behandlingen er at vi nå har bedre kunnskapsgrunnlag for å vurdere virkningen på kraftsystemet av økt utvekslingskapasitet, sier Aasland.

Les brevet fra Olje- og energidepartementet har sendt NorthConnect KS: Konsesjonsbehandling av NorthConnect