Gaveforsterkningsordningen utvides til store deler av kunst- og kulturfeltet

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen utvider gaveforsterkningsordningen for museer til også å omfatte musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg. Samtidig økes rammen fra 30 til 45 mill. kroner.

De nye retningslinjene for gaveforsterkningsordningen gjelder fra 1.1.2016 og angir hvem, og hvilke typer gaver, som kan få tilskudd. Både offentlig støttede og private foretak kan søke.

- Gaveforsterkningsordningen synliggjør og anerkjenner de privates bidrag til å bygge Norge som kulturnasjon. Slik bidrar vi til at kulturlivet får bedre økonomi, og publikum landet rundt får et enda bedre tilbud, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Årets ramme var brukt opp i november, og søknadene som kom inn etter dette overføres til 2016. Så langt gjelder det 27 søknader på til sammen 7,7 mill. kroner. Dette er et høyere beløp enn det som ble overført ved forrige årsskifte.

- Søknadsbunken viser at gaveforsterkningsordningen er populær. Den bidrar til maktspredning og reduserer kulturlivets avhengighet av offentlige tilskudd. Det gleder meg at flere ulike aktører i kunst- og kulturfeltet nå får mulighet til å søke, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Historikk

Da gaveforsterkningsordningen ble innført i 2014 var rammen på 10 mill. kroner, og gjaldt for de om lag 70 museene som mottar fast driftstilskudd fra Kulturdepartementet. Rammen ble raskt brukt opp, og i 2015 ble den økt til 30,3 mill. kroner. Samtidig ble ordningen utvidet til å omfatte de om lag 130 museene som inngår i Kulturrådets offisielle museumsstatistikk. De nåværende endringene i ordningen ble foreslått i budsjettproposisjonen for 2016 og godkjent av Stortinget 9. desember 2015.