Gjeninnføring av lånegarantiordningen godkjent av ESA

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet har i dag kunngjort en forskriftsendring om at garantiordningen for banklån til bedrifter gjeninnføres.

Som varslet i pressemelding 14. desember, har Finansdepartementet i dag, etter godkjenning fra ESA, kunngjort en forskrift om at ordningen gjeninnføres fra i dag og ut juni 2022. Gjeninnføringen innebærer at bankene igjen kan innvilge garanterte lån under ordningen frem til utgangen av juni 2022. Dersom utviklingen skulle tilsi at ordningen bør lukkes tidligere, vil departementet informere om det i god tid i forkant.

Les mer: