Høyringsbrev om vidareføring av allmenngjering

Dette innhaldet er meir enn 5 år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Tariffnemnda har sendt ut tre høyringsbrev om vidareføring allmenngjering.

Tariffnemnda har 30. juni 2016 sendt ut tre høyringsbrev om vidareføring av allmenngjeringsforskriftene for byggfag, elektrofaga og skips- og verftsindustrien.

Høyringsfristen er 9. september 2016.

Her finn du høyringane:

Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen i skips- og verftsindustrien