Hva kan Norge og Danmark lære av hverandre i energisektoren?

Olje- og energiminister Terje Aasland holdt dette innlegget på et toppmøte mellom norsk og dansk næringsliv i København 16. juni 2023. Etterpå signerte han en MoU sammen med Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard som styrker det dansk-norske energisamarbeidet om karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS), havvind og hydrogen.

Olje- og energiminister Terje Aasland og Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard signerte MoU-en på Industriens hus i København 15. juni 2023.
Olje- og energiminister Terje Aasland og Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard signerte MoU-en på Industriens hus i København 15. juni 2023. Fra venstre: utenriksminister Anniken Huitfeldt, olje- og energiminister Terje Aasland, Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og ministeren for nordisk samarbeid, Louise Schack Elholm. Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED

Sjekkes mot fremføring. 

Deres Kongelige Høyheter, kjære alle sammen!

Det er utrolig flott å være her.

Vi lever i en krevende tid, men også en spennende tid, og en tid full av muligheter for våre virksomheter.

Besøket mitt til København i dag er å styrke båndene mellom Norge og Danmark.

Et enda sterkere samarbeid til grunn for en bærekrafti framtid.

Vi har begge stolte industrihistorier i tilknytning til Nordsjøen hvor det er mye lærdom å hente hos hverandre. Vi har bygget solide energinæringer gjennom flere tiårs aktivitet i Nordsjøen.

Nordsjøen har gode og stabile vindforhold. Sammen har vi enorme muligheter når vi tenker på det.

Det gir et veldig godt utgangspunkt for å bygge ut mer fornybar energi som verden sårt trenger.

Danmark har over lang tid jobbet aktivt for å utvikle havvindeventyret. Dere har vist oss at det er fullt mulig for et lite land i Norden å ta en lederrolle i det grønne skiftet.

Dette er noe vi i Norge har latt oss inspirere av. I fjor kom den norske regjeringen med vår ambisjon om å tildele prosjektområder til havvind tilsvarende 30 GW på norsk sokkel innen 2040.

Vi har nå lyst ut den første konkurransen på norsk sokkel, og venter spent på søknader som vil komme i løpet av året.

Der Danmark har tatt en ledertrøye innen havvind, har Norge gjennom flere tiår vært en pådriver for utviklingen av CO2-fangst og lagring.

Vi har lagret CO2 på norsk sokkel i 27 år. Staten har vært en aktiv støttespiller for flere prosjekter opp gjennom årene.

I 2021 fattet vi investeringsbeslutning i et fullskala karbonfangst-, transport- og lagringsprosjekt, Langskip, hvor staten og industriaktører deler på kostnadene.

Vi har hatt jevnlige utlysninger av CO2-lager i Nordsjøen med stor interesse fra industrien. Deriblant danske Ørsted som i dag har signert avtale med det norske lageret Northern Lights om å transportere og lagre CO2 til terminalen på Vestlandet og lagring 2,6 km under havbunnen i Nordsjøen.

Jeg er glad for Danmarks store planer for CCS. Det beste resultatet for den norske CCS-satsingen er at også Danmark lykkes med sin satsing.

Vi deler ambisjonen om at CCS skal tas i bruk i hele Europa. Vi må jobbe sammen i dialogen med våre internasjonale kollegaer for å ta ned hindringer og utnytte muligheter.

Det er ingen tvil om at vi må ta i bruk CCS i stor skala for å nå klimamålene.

Men i den tiden vi lever i med økte kostnader hos de internasjonale leverandørkjedene ser vi at flere prosjekter blir dyrere og mer krevende å gjennomføre.

Derfor er det viktig at vi samarbeider om hvordan vi kan gjennomføre viktige industriprosjekter gjennom gode støtteordninger, verdikjeder og infrastruktur.

Bedriftene våre viser vei, og det er spennende å møte flere av dere her i København i dag.

Samarbeidet mellom Ørsted, Northern Lights, Aker Carbon Capture og Microsoft er et godt eksempel på det gode samarbeidet mellom Norge og Danmark om utviklingen av storskala karbonfangst og lagring.

Signeringen av denne MoU-en mellom Danmark og Norge tar oss et skritt videre i et tettere energisamarbeid på en rekke områder de neste årene.

Gjennom samarbeid blir mulighetene flere.

Jeg gleder meg til fortsettelsen. Takk for oppmerksomheten!