Pressemeldinger

Styrker energisamarbeidet mellom Norge og Danmark

Olje- og energiminister Terje Aasland og Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard signerte i dag en MoU som styrker det dansk-norske energisamarbeidet om karbonfangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS), havvind og hydrogen.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt, olje- og energiminister Terje Aasland, Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og minister for nordisk samarbeid, Louise Schack Elholm.
Olje- og energiminister Terje Aasland og Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard signerte MoU-en på Industriens hus i København 15. juni 2023. Fra venstre: utenriksminister Anniken Huitfeldt, olje- og energiminister Terje Aasland, Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard og ministeren for nordisk samarbeid, Louise Schack Elholm. Foto: Margrete Løbben Hanssen / OED

MoU-en (Memorandum of Understanding) ble signert på Industriens Hus i København, i forbindelse med at det norske kongeparet er på offisielt besøk til Danmark. Formålet med besøket er å bidra til økt næringslivssamarbeid, med fokus på grønn industriutvikling og styrking av energisamarbeidet.

– Norge og Danmark har lang tradisjon med samarbeid som har tjent begge våre land godt, og vi har mye å lære av hverandre. Ved å signere denne MoU-en mellom Danmark og Norge tar vi et skritt videre i et tettere energisamarbeid innen både CCUS, havvind og hydrogen de neste årene, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Forholdet mellom Danmark og Norge er sterkt, med dype historiske og kulturelle røtter som strekker seg langt tilbake i tid.

Begge landene har kompetanse og betydelig erfaring fra både offshore virksomhet og fornybar energi som gjør samarbeid på energiområdet verdifullt for begge land. På energiområdet deler Danmark og Norge ambisjonene om å bygge ut mer fornybar energi, og bidra aktivt i utviklingen av energiteknologier med lave eller ingen utslipp, som CCUS og hydrogen.

– Danske og norske bedrifter har gode forutsetninger for å lykkes i det grønne skiftet, og fokuset på besøket har vært hvordan våre to land kan styrke samarbeidet for å sette fart på energiomstillingen, skape nye jobber i Norden og kutte klimagassutslipp, sier Aasland.

MoU-en er tilgjengelig her: