I hjembyen som fersk olje- og energiminister

Marte Mjøs Persen deltok på NHHs shipping-konferanse, besøkte Odfjell drilling og Northern Lights under sitt besøk i Bergen og Øygarden mandag.

NHH

- De maritime næringene er helt sentrale i energiomleggingen og har satt mål om klimanøytralitet for hele den norske flåten innen 2050. Det forteller oss at våre maritime næringer og norske rederier tar ansvar og gjør seg relevante for fremtiden, sa olje- og energiminister Marte Mjøs Persen.

 

Odfjell drilling og Odfjell OceanWind

odfjell i bergen
Besøk hos Odfjell i Bergen: f.v: Simen Lieungh, statsråd Marte Mjøs Persen, Per Lund.

OEDmin besøkte deretter Odfjell Drilling i Bergen, et børsnotert internasjonalt bore-, brønnservice- og ingeniørselskap med om lag 3000 ansatte og virksomhet i mer enn 20 land. Olje- og energiministeren fikk møte ansatte, tillitsvalgt og fikk innføring av selskapets ledelse i Odfjell Drilling og Odfjell Oceanwind om virksomhet og framtidsplaner.

 - Det var interessant å høre om Odfjells virksomhet på norsk sokkel og internasjonalt, og hvordan de jobber med grønn omstilling og for å redusere sine utslipp, sier statsråd Marte Mjøs Persen.

 

Northern Lights i Øygarden

Northern lights
Foto: F.v: Sverre Overå (Northern Lights), statsråd Marte Mjøs Persen, Børre Jacobsen (Northern Lights)

Videre gikk turen til Øygarden og omvisning på anleggsområdet for Northern Lights.

- Karbonfangst- og lagring er en del av løsningen på klimaproblemet, og et viktig bidrag i utvikling av nye grønne næringer som hydrogen og utslippsfri sement. Northern Lights er et stjerneeksempel på at vi bygger nye næringer på kompetansen vi har bygget opp i olje- og gassvirksomheten. Norske leverandører har en nøkkelrolle i prosjektet og de bygger nå kunnskap og teknologi som kan brukes globalt, sa Marte Mjøs Persen.

Staten gir tilskudd til første fase av Northern Lights med anslått kapasitet på 1,5 mill. tonn CO2 per år. En mulig andre fase er planlagt med anslått kapasitet på fem millioner tonn CO2 per år.

Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen vil utvikle en robust verdikjede for karbonfangst- og lagring i Norge med mål om minst to fullskala fangstanlegg og et lagringsanlegg i Nordsjøen.

Øygarden