Innlegg på Energi Norges Vinterkonferanse

Stad: Clarion Hotel The Hub i Oslo

Olje- og energiminister Terje Aasland held eit innlegg på Energi Norges Vinterkonferanse, på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Om kvelden deltek han på Energi Norges festmiddag.

For meir informasjon, kontakt pressevakta i Olje- og energidepartementet på 41 57 35 00, e-post info@oed.dep.no.