Menneskerettighetssituasjonen i Iran må bli bedre

Jeg deler den dype fortvilelsen over Masha Aminis tragiske dødsfall og menneskerettighetssituasjonen i Iran. Norge har krevd at dødsfallet må granskes, og vi har fordømt iranske myndigheters voldsbruk overfor fredelige demonstranter.

Vi tar sterk avstand fra Irans undertrykkelse av befolkningen som er i strid med menneskerettighetene. Jeg fordømmer all grov og unødvendig voldsbruk. Å slå ned på fredelige demonstranter med skarp ammunisjon er et alvorlig menneskerettighetsbrudd. Ytringsfriheten må respekteres.

Norge bruker alle kanaler og muligheter vi har til å påvirke iranske myndigheter til å respektere og iverksette menneskerettighetene. Vi følger situasjonen nøye, og vi har tett dialog med nærstående land om hvordan det internasjonale samfunnet kan øve press på iranske myndigheter.

Iran er også høyt oppe på dagsorden i FN. Den forverrede menneskerettighetssituasjonen i Iran ble nylig tatt opp i FNs menneskerettighetsråd. Norge var sammen med flere land tilsluttet et felles innlegg som fordømte vold mot og diskriminering av kvinner. Vi løftet også fram situasjonen i Iran i vårt eget nasjonale innlegg om alvorlige landsituasjoner. Vi er også sentrale i arbeidet med den årlige resolusjonen om menneskerettighetssituasjonen i Iran som vedtas i FNs generalforsamling i New York.

Norge følger FNs sanksjoner mot Iran, og vi er i tillegg tilsluttet EUs sanksjoner mot Iran. I oktober sluttet vi oss til EUs siste sanksjonspakke som er rettet mot visse personer og enheter som er delaktige i den hardhendte håndteringen av demonstrasjonene. I vår «Forskrift om sanksjoner og tiltak mot Iran», er det blant annet et forbud mot «å selge, levere, overføre eller eksportere, direkte eller indirekte, utstyr som kan brukes til intern undertrykkelse» etter nærmere bestemte retningslinjer.

Inntil menneskerettighetssituasjonen i Iran blir bedre vil vi sammen med likesinnede land fortsette å engasjere oss. Dette gjør vi ved å snakke med myndighetene, forhandle i FN og å bruke så mange anledninger som mulig til å uttrykke norske synspunkter til støtte for de som blir rammet.