Innspel til ny dyrevelferdsmelding

Dette innhaldet er meir enn 1 år gammalt.

Regjeringa har starta arbeidet med ei stortingsmelding om dyrevelferd. Nærings- og fiskeridepartementet inviterte 1. juli i år alle interesserte til å gi innspel.

I arbeidet med stortingsmeldinga vil Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ha ansvar for sine respektive ansvarsområde. Nærings- og fiskeridepartementet bad om innspel for alle akvatiske dyreartar og akvatiske dyrehaldkategoriar som dyrevelferdslova gjeld for innanfor ansvarsområdet til departementet.

Fristen for innspel var 1. september 2022.

Innspela blir publiserte her:

Aase R Sæther.pdf

Anita Ravlo Sand.pdf

Belinda Foss.pdf

Camilla J. H..pdf

Cermaq.pdf

Den norske veterinærforening - akvatiske dyr.pdf

Den norske veterinærforening - landdyr.pdf

Dyrebeskyttelsen Norge.pdf

Dyrenes rett.pdf

Dyrevernalliansen.pdf

Faggruppe etologi og husdyrmiljø på NMBU.pdf

Foreningen Norske Etologer.pdf

Forsøksdyrkomitéen 1.pdf

Forsøksdyrkomitéen 2.pdf

Havforskningsinstituttet.pdf

Lois Marie Granskog .pdf

Magnar Østerås.pdf

MatPrat.pdf

Mattilsynet innspill Landdyr.pdf

Mattilsynet innspill om akvatiske dyr.pdf

Mattilsynet Tiltak forrige dyrevelferdsmeldingen - status 19-06-2015.pdf

Miljødirektoratet.pdf

Naturvernforbundet.pdf

Naturvernforbundet 2.pdf

NMBU Veterinærhøgskolen.pdf

NOAH - For dyrs rettigheter.pdf

Norecopa.pdf

Norges Fiskarlag.pdf

Norges Jeger- og Fiskerforbund.pdf

Norges Zoohandleres Bransjeforening (NZB).pdf

Norsk Kennel Klub (NKK).pdf

Norske Lakseelver.pdf

Norske Tropefuglforeningers Landsforbund.pdf

Open Ocean Farming.pdf

Retningslinjer for samarbeid mellom politiet og Mattilsynet i dyrevelferdssaker.pdf

Rørosmeieriet.pdf

Rådet for dyreetikk.pdf

Sjømat Norge.pdf

Sjømatbedriftene.pdf

Stingray.pdf

Storørret Norge.pdf

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening.pdf

Tina Ohlsson.pdf

Trygve Poppe.pdf

Universitetet i Oslo - komparativ medisin.pdf

Veterinærinstituttet.pdf

Veterinærstudentene ved akvadifferensiering kull 2017.pdf

Økokrim.pdf