Invitasjon til innspillsmøter om stortingsmelding om villrein – nærmere om innholdet i ny politikk

Klima- og miljødepartementet inviterer til digitale innspillsmøte om innholdet i ny politikk i en stortingsmelding for å bedre tilstanden for villrein.

Berørte villreininteresser knyttet til villreinområdene nord for Sognefjorden inviteres til et innspillsmøte 18. september 2023. Berørte villreininteresser knyttet til villreinområdene sør for Sognefjorden inviteres til et innspillsmøte 19. september 2023. Mer informasjon om innspillsmøtet vil bli sendt ut til de påmeldte. De som ønsker å ytre seg på innspillsmøtet forbereder et muntlig innlegg på inntil fem minutter. Frist for påmelding er 10. september 2023.

Påmelding er nå stengt.