Kontaktmøte mellom regjeringen og organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Mandag 30. mai ble den årlige rundebordskonferansen mellom regjeringen og organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse avholdt. Inkorporering av CRPD, koronaepidemien og smitteverntiltak for personer med funksjonsnedsettelse og stortingsmelding om rettighetene til personer med utviklingshemming, var tema som ble drøftet.

Kunnskapsminister Tonje Brenna og arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs, statssekretær Gry Haugsbakken, statssekretær Erik Sandsmark Idsøe i Justis- og beredskapsdepartementet og  statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet møtte paraplyorganisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse (FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede).

Gruppebilde av alle møtedeltakerne.
Fra venstre: Gry Haugsbakken statssekretær KUD, Ingrid Thunem styreleder Unge funksjonshemmede, Siri Espe interessepolitisk leder Unge funksjonshemmede, Tove-Linnea Brandvik styremedlem SAFO, Ingvild Østli generalsekretær Unge funksjonshemmede, Lilly Ann Elvestad generalsekretær FFO, Eva Buschmann styreleder FFO, Live Kroknes Berg faglig leder FFO, Tonje Brenna statsråd KD, Marte Mjøs Persen statsråd AID, Tom Tvedt styreleder SAFO, Janne Skei daglig leder SAFO. Foto: KUD