Landbruks- og matministeren til Stortinget

Stad: Stortinget

Landbruks- og matministeren er til stades under stortingsbehandling av Meld. St. 11 (2023–2024), Strategi for auka sjølvforsyning av jordbruksvarer og plan for opptrapping av inntektsmoglegheitene i jordbruket.