Lavere engangsavgift på rullestoldrosjer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å redusere engangsavgiften på drosjer som er tilpasset rullestolbrukere.

Da Solberg-regjeringen fjernet den reduserte engangsavgiften for drosjer i 2019, økte også avgiften på en del drosjer som er tilpasset rullestolbrukere.

– Regjeringen har et mål om et mer rettferdig avgiftssystem, som gjør hverdagen lettere for både drosjeeierne og de som er avhengig av rullestol. For å rette opp denne feilslåtte politikken, foreslår vi å redusere engangsavgiften på drosjer som er tilpasset rullestolbrukere, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Avgiftsreduksjonen er med på å oppfylle målsetningen i Hurdalsplattformen om å sørge for et godt drosjetilbud over hele landet. Forslaget har vært på høring, og har begrensede provenyvirkninger.