Markering Oljedirektoratet 50 år

Adresse: Norsk Oljemuseum, Stavanger

Stad:

Olje- og energiministeren er til stades på ei markering av at det 14. juni er 50 år sidan Stortinget vedtok å opprette Oljedirektoratet.

Arrangementet går føre seg på Norsk Oljemuseum i Stavanger.

Pressekontakt er kommunikasjonsrådgivar Ella Ege Bye, telefon 93 26 83 50, e-post eeb@oed.dep.no.