Medlem til Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet gjenoppnevnt

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen har i dag gjenoppnevnt professor Ingvild Almås som eksternt medlem av Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har ansvar for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og bidrar også i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet. Komiteen består av fem medlemmer: sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og to eksterne medlemmer. Sentralbanksjefen leder komiteen.

Kongen i Statsråd har i dag gjenoppnevnt Ingvild Almås for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2025. Almås er professor ved Universitetet i Stockholm og professor II ved NHH.

Fra 1. januar 2022 vil komiteen få følgende sammensetning:

Leder: Sentralbanksjef Øystein Olsen

Første nestleder: Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache

Andre nestleder: Visesentralbanksjef Øystein Børsum

Medlem: Professor Ingvild Almås, Bergen, for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2025

Medlem: Makroøkonom Jeanette Fjære-Lindkjenn, Oslo, for perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2023