Nytt medlem av Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet

Steinar Holden er i statsråd i dag oppnevnt som eksternt medlem av Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet for perioden 1. januar 2024 – 31. desember 2027.

Komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet har ansvaret for Norges Banks utøvende og rådgivende myndighet i pengepolitikken og bidrar også i arbeidet med å fremme finansiell stabilitet. Komiteen består av fem medlemmer: Sentralbanksjefen, de to visesentralbanksjefene og to eksterne medlemmer. Sentralbanksjefen leder komiteen.

Jeanette Fjære-Lindkjenn sin oppnevning går ut 31. desember 2023, og hun har ikke ønsket gjenoppnevning.

Fra 1. januar 2024 vil komiteen få følgende sammensetning:

Leder: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache
Første nestleder: Visesentralbanksjef Pål Longva
Andre nestleder: Visesentralbanksjef Øystein Børsum
Medlem: Professor Ingvild Almås, Bergen, for perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2025
Medlem: Steinar Holden for perioden 1. januar 2024 – 31. desember 2027