Revidert nasjonalbudsjett

Merverdiavgiftsfritaket for elbiler erstattes med en tilskuddsordning

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen foreslår å avvikle merverdiavgiftsfritaket for elbiler fra og med 1. januar 2023, og erstatte fritaket med en tilskuddsordning.

I tilskuddsordningen tas det sikte på et støttenivå som tilsvarer et merverdiavgiftsfritak opp til en kjøpspris på 500 000 kroner. Det innebærer at bare de dyreste elbilene vil øke i pris. Regjeringen vil komme tilbake til den endelige utformingen av ordningen i statsbudsjettet for 2023.

– Vi varsler dette nå, for å gi forutsigbarhet for bilkjøpere og bilbransjen. Vi skal fortsatt støtte opp om de som vil kjøpe en vanlig elbil, men det er ikke felleskapets jobb å finansiere kjøp av de dyreste og flotteste elbilene for de som har råd til det. I dag får man kjøpt elbiler med lang rekkevidde i alle prisklasser. Vi mener derfor at det er riktig at de som velger å kjøpe de dyreste bilene også betaler noe merverdiavgift til fellesskapet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Omleggingen vil tre i kraft fra 1. januar 2023, dersom den blir vedtatt.