Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Mindre justeringer i markagrensen

Regjeringen justerer markagrensen 47 steder i elleve kommuner. De fleste endringene er av mindre omfang, og gjelder eksempelvis steder hvor opprinnelig grense har gått tvers gjennom boligeiendommer og gårdstun, eller har vært upraktisk av andre grunner.

Da markaloven ble vedtatt i 2009 ble det lagt opp til at grensen i etterkant skulle kunne justeres etter initiativ fra kommunene. Dette er en oppfølging av nettopp dette.

- Vi har nå gjennomført den første runden med grensejusteringer etter lovens ikrafttredelse, og har med det fått en bedre markagrense. Vi har i denne saken forsøkt å imøtekomme kommunene i størst mulig grad, men uten å endre grensen i strid med verdifulle natur- og friluftslivsområder. Vi planlegger videre å fremme en egen sak til Stortinget hvor vi vurderer grensejusteringer, særlig av hensyn til klimavennlig boligbygging nær kollektivknutepunkter, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. 

De vedtatte justeringene av markagrensen er spilt inn av kommunene og gjelder hovedsakelig mindre områder som ikke kommer i konflikt med friluftsliv eller naturverdier. 

-Regjeringen slår ring om marka og de verdiene marka representerer for friluftsliv, rekreasjon og naturmangfold. Endringene i denne runden fører ikke til at arealet reduseres, sier Sundtoft. 

Markaloven ble vedtatt i 2009, og markagrensen ble da fastsatt som en del av loven. Det ble samtidig fastsatt i loven at grensen kunne justeres gjennom forskrift. I denne prosessen kom det inn forslag om 66 endringer i tolv kommuner. Forskriften som nå er vedtatt innebærer endring på 47 steder i 11 kommuner. Områdene som endres gjelder i hovedsak en rekke mindre arealer og tekniske justeringer. Enkelte avområdene er noe større, eksempelvis område til ny gravlund ved Fossum i Bærum, og areal for å muliggjøre flytting av skytebane fra Skjetten til Lahaugmoen. Arealene er hver på under 70 dekar. Forslagene berører i svært liten grad natur- og friluftslivsinteresser. 

Flere av kommunene har ønsket større justeringer av grensen for å åpne for bl.a. boligutbygginger nær kollektivknutepunkter. Områdene disse kommunene foreslår omfatter for store arealer til at de kan justeres i forskrift. Flere av disse områdene kan imidlertid være aktuelle for grensejustering, bl.a. av hensyn til klimavennlig boligutbygging i pressområder. Det vil derfor i løpet av stortingssesjonen fremmes en egen sak til Stortinget som inneholder Regjeringens vurdering av ytterligere justeringer. Regjeringen vil her bl.a. ta hensyn til den regionale planen for samordnet areal- og transportplanlegging i Oslo og Akershus, som er under utarbeidelse. Det vil også iverksettes et arbeid med å klargjøre markaloven § 2, for å få en forutsigbar praksis av fremtidige justeringssaker.  

Liste over de 47 stedene kan du laste ned her (pdf).

Kongelig resolusjon

Kart

Bærum kommune

Endring 5.pdf

Endring 6.pdf

Endring 7.pdf

Endring 8.pdf

Endring 9.pdf

Enebakk kommune

Endring 22.pdf

Endring 23.pdf

Endring 33.pdf

Endring 35.pdf

Hobøl kommune

Endring 21.pdf

Lier kommune

Endring 11.pdf

Endring 12.pdf

Lunner kommune

Endring 2.pdf

Endring 3.pdf

Lørenskog kommune

Endring 15.pdf

Nittedal kommune

Endring 1.pdf

Endring 4.pdf

Oslo kommune

Endring 34.pdf

Rælingen kommune

Endring 13.pdf

Endring 14.pdf

Endring 24.pdf

Endring35.pdf

Skedsmo kommune

Endring 10.pdf

Ski kommune

Endring 17.pdf

Endring 18.pdf

Endring 19.pdf

Endring 20.pdf

Endring 25.pdf

Endring 26.pdf

Endring 27.pdf

Endring 28.pdf

Endring 29.pdf

Endring 30.pdf

Skogstur ved Kobberhaugen, Nordmarka
Skogstur ved Kobberhaugvannet i Nordmarka Foto: Marianne Gjørv, KLD
Til toppen