Nå blir det nye regler for innleie av arbeidskraft

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023.

Illustrasjonsbilde: Mann med hjelp og hørselvern sett bakfra på byggeplass.
Foto: Simen Gald

– Regjeringens mål er at de nye reglene skal styrke det seriøse, ordnede arbeidslivet som skal kjennetegne Norge. Mulighet til trygge og faste jobber vil også styrke rekrutteringen til noen yrker og fag, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Adgangen til innleie fra bemanningsforetak når arbeidet av midlertidig karakter oppheves. Det vil fortsatt være lov å leie inn fra bemanningsforetak til vikariater, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter som har tariffavtale med en stor fagforening.

Det blir også forbudt med innleie fra bemanningsforetak til bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.

Alle innleide får rett til fast ansettelse i bedriften som leier inn etter tre år.

Dette er de nye reglene for innleie:

  • Generell innstramming i adgangen til å leie inn fra bemanningsforetak, ved at adgangen til innleie «når arbeidet er av midlertidig karakter» oppheves. Det er fastsatt enkelte unntak.
  • Styrking av innleides rett til fast ansettelse i innleievirksomheten, ved at innleie etter avtale med tillitsvalgte også skal gi rett til fast ansettelse etter 3 år.
  • Presisering av den rettslige grensen mellom innleie og entreprise.
  • Forbud  mot innleie på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold.
  • Det er vedtatt overgangsordning for flere av reglene.