Nå kan frivillige organisasjoner søke strømstøtte for andre kvartal

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Strømkrisa traff frivillig sektor på verst tenkelige tidspunkt, regjeringa var derfor raskt på banen med en egen strømstøtteordning for frivillige organisasjoner. Nå er det mulig å søke for en ny periode og jeg oppfordrer alle som kvalifiserer i ordninga til å gjøre det, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Fra og med i dag kan frivillige organisasjoner søke strømstøtte for perioden april-juni 2022. Det er foreløpig satt av totalt 480 millioner kroner i strømstøtte til frivillige organisasjoner. Ordningen er vedtatt forlenget til og med mars 2023. Frivillige organisasjoner sør for Dovre og Sognefjorden kan søke om å få dekket 80 prosent av gjennomsnittlige strømpris over 70 øre per kWt.

– Frivillige organisasjoner utgjør en bærebjelke i samfunnet vårt. Det er i regi av frivillige organisasjoner at ungene våre sparker ball og spiller tuba. Frivilligheten beriker samfunnsdebatten og tar vare på lokalsamfunn, kulturarv og medmennesker. Strømstøtten er et viktig bidrag til at frivilligheten fortsatt kan fylle disse viktige rollene, sier Trettebergstuen.

Søknadsfristen er 7. september 2022, kl. 1300. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som forvalter ordningen.