Norge, Sverige og Finland signerer forsvarsavtale

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Den norske, svenske og finske forsvarsministeren undertegnet i dag en oppdatert avtale om styrket operativt samarbeid i lys av finsk og svensk NATO-medlemskap.

- Finsk og svensk inntreden i NATO gir nye samarbeidsmuligheter som kan styrke sikkerheten i våre tre land. Med denne oppdateringen kan vi koordinere militære operasjoner i krise og konflikt som om Finland og Sverige er NATO-medlemmer. Dette er et viktig steg i vårt nordiske samarbeid, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

I dag ble en samarbeidsavtale mellom Norge, Sverige og Finland signert i Oslo.
I dag ble en samarbeidsavtale mellom Norge, Sverige og Finland signert i Oslo. Foto: Philip Linder, Luftforsvaret

Avtalen legger til rette for samarbeid om operativt planverk mellom de tre landene med sikte på koordinering av operasjoner på Nordkalotten og er en oppdatering av avtalen fra 2020.

Avtalen ble undertegnet av Finlands forsvarsminister Antti Kaikkonen, Sveriges forsvarsminister Pål Johnson og Norges forsvarsminister Bjørn Arild Gram i forbindelse med nordisk forsvarsministermøte i Oslo.

Se avtalen her.

Nordisk støtte på 1,7 milliarder euro til Ukraina
Til sammen har de nordiske landene donert støtte til Ukraina for en verdi rundt 1,7 milliarder euro. Dette inkluderer sivil, humanitær og militær støtte.

I en felles uttalelse lover de nordiske forsvarsministrene fortsatt støtte til Ukrainas kamp for sin selvstendighet og at donasjon av våpen og materiell vil fortsette. Vi vil ikke la oss stoppe av Russlands kjernevåpenretorikk eller andre former for aggressive trusler. Russlands invasjon har påført det ukrainske folk ufattelige lidelser og dramatisk endret europeisk og global sikkerhet skriver de nordiske forsvarsministrene.

Norsk, finsk og svensk forsvarsminister
Forsvarsministerne Bjørn Arild Gram (Norge), Anti Kaikkonen (Finland) og Pål Jonson (Sverige) signerte avtalen. Foto: Philip Linder, Luftforsvaret

Videreutvikling av nordisk forsvarssamarbeid
Norge har som formannskapsland i NORDEFCO i år initiert arbeid med å utrede rammene for nordisk forsvarssamarbeid etter Finland og Sverige blir medlemmer av NATO. Dette er arbeid som foregår på både politisk- og militært nivå. De nordiske landene er enige om å videreføre NORDEFCO, og å oppdatere samarbeidet i lys av at alle de nordiske landene blir NATO-medlemmer.

- Vi har brukt formannskapsperioden til å diskutere hvordan vi skal videreutvikle NORDEFCO i lys av en ny sikkerhetspolitisk situasjon. Vi vil definitivt få mer nordisk forsvarssamarbeid i årene fremover. Russlands invasjon av Ukraina har vist betydningen av NATO. Finland og Sverige som NATO-medlemmer vil innlede en ny epoke i nordisk sikkerhetspolitikk. Dette vil ha konsekvenser for sikkerheten i våre nærområder og forsvaret av de nordiske land. Ett konkret eksempel på dette er at Norge har tatt initiativ til at øvelsen Cold Response i 2024 videreutvikles til Nordic Response. Der vil vi teste ut løsninger for samhandling, håndtering av alliert mottak og forsterkning og samvirke med våre nordiske naboer i en alliert kontekst, sier Gram.

I 2023 vil Sverige overta formannskapet i NORDEFCO.