Norge vil utvikle nytt supermissil

Norge er verdensledende innenfor missilproduksjon og produserer ett av verdens mest avanserte missil. Nå vil regjeringen starte utviklingen av neste generasjons missil, melder forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). Det skal skje i samarbeid med Tyskland.

- Vi må starte jobben i dag med å utvikle de våpnene som skal beskytte oss mot morgendagens trusler. Det nye missilet vil styrke Norges forsvarsevne og mulighet til å bekjempe mål på lange avstander og skal etter planen være klart i 2035, sier Gram.

Future Naval Strike Missile (FNSM)
Future Naval Strike Missile (FNSM) Foto: Illustrasjon, KDA

Kongsberg Defence and Aerospace har utviklet dagens sjømålsmissil, Naval Strike Missile (NSM) og vil også ta den ledende rollen i utviklingen av det nye sjømålsmissilet.

- Utviklingen av norske missiler er en suksesshistorie. Norsk forsvarsindustri med Kongsberg i spissen har unik kompetanse og produserer missiler i verdenstoppen. Prosjektet vil bidra til å videreutvikle den strategisk viktige teknologikompetansen, slik at vi også i framtiden kan utvikle missiler som er attraktive for andre NATO-land og nære allierte, sier Gram. 

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram Foto: Asgeir Spange Brekke, Forsvarsdepartementet

Dagens NSM ble utviklet tidlig på 2000-tallet og levert til Forsvaret fra 2011 til 2015. I dag er missilet i bruk i en rekke lands sjøforsvar.   

Målet med prosjektet er å sikre at Norge også i fremtiden skal ha verdensledende industri for missilproduksjon, slik vi har i dag. Denne industrien skaper hundrevis av norske arbeidsplasser og gir oss en styrket rolle internasjonalt og i NATO-samarbeidet. Utviklingen av det nye missilet er et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Tyskland. Missilet er blant annet planlagt brukt på norske og tyske marinefartøy.

– Tyskland er vår viktigste europeiske partner for samarbeid om forsvarsmateriell og en stor og viktig alliert i NATO, sier Gram.

Regjeringen foreslår nå at det besluttes igangsetting av den første innledende designfasen av prosjektet. Tyskland planlegger også å behandle beslutning om igangsetting på nyåret. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en anbefaling om videreføring av prosjektet når designfasen er gjennomført.

- Det er høy usikkerhet i store og sammensatte utviklingsprosjekter i høyteknologisk industri. For regjeringen er det viktig å gjøre den økonomiske risikoen i prosjektet minst mulig. Derfor legger vi opp til en prosess med ulike faser der hver fase har en egen kostnadsramme og hvor målet er god kontroll på kostnadene i hver fase, sier Gram.

Missilet har frem til nå blitt omtalt som Future Naval Strike Missile (FNSM). I videreutviklingen vil det gå under navnet Super Sonic Strike Missile (3SM) Tyrfing.