Norsk-bulgarsk samarbeid kan gjøre bedrifter mer lønnsomme

Vi har alle hørt klagene fra næringslivet: Om universiteter som ikke produserer studenter som dekker deres behov, og om miljøkrav som går utover lønnsomheten. «Green monitor»-prosjektet vårt snur opp ned på den forestillingen.

Branimir Ivanov (til høyre) fra Interconsult Bulgaria viser hvordan programmet fungerer for en potensiell kunde fra Norge. Foto: Christophe Vander Eecken

InterConsult Bulgaria (ICB) er erfarne programutviklere. Kongsberg Terotech er dyktige på å optimalisere vedlikehold av industrimaskiner. Og Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU i Trondheim er eksperter på styringssystemer og informasjonsutvinning.

EØS-midlene har bragt dem sammen i et samarbeid har som resultert i en langt mer effektiv måte å overvåke og gjennomføre vedlikehold på i industrien.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Vedlikehold= tap

Du har kanskje ikke tenkt over det. Men akkurat som bilen din trenger jevnlig vedlikehold, må maskiner i industrien overhales innimellom. Det fører gjerne til at produksjonen stenges ned og at bedriften taper penger.

Det er avgjørende for lønnsomheten at vedlikeholdet verken skjer for ofte eller for sent, og at tiden som går med til å ta maskinene ut av produksjon er så kort som mulig.

Overvåkingen av maskiner som benyttes i dag, er imidlertid ikke særlig effektiv på dette området. Og det er her de tre partnerne har sett en mulighet og utviklet ny teknologi som overvåker hvordan maskinene har det og forutsier når de må vedlikeholdes.

– Med bedre overvåking bruker maskinene mindre energi. Dermed blir produksjonsprosessen mer effektiv, sier Stoian Boev, administrerende direktør hos ICB og leder for prosjektet.

     Følg oss: EØS-midlene på Facebook

Resultatet av samarbeidet er teknologien «Green Monitor» som gjør at bedrifter kan redusere energiforbruk, produksjonsavfall, forbruk av olje og skjærevæsker og antall vedlikeholdstimer. Samtidig øker tiden maskinene kan være i drift og tjene penger, og indirekte også sikre arbeidsplasser.

Green Monitor er testet både i Norge og et i Bulgaria for å evaluere den positive effekten. Foto: Christophe Vander Eecken

Stort prosjekt

Systemet er testet ved to produksjonsanlegg, et i Norge og et i Bulgaria. Erfaringene har vært positive.

– Dette har vært et stort og viktig prosjekt for oss. Og det har ført til et konkret produkt som nå kan utvikles videre. Det er resultatet av at folk fra forskjellige land og sektorer samarbeider. Vi har oppnådd mye, sier Jarle Gjøsæther, administrerende direktør ved Kongsberg Terotech.

Green Monitor er presentert på flere konferanser og også tildelt en europeisk IT-pris i London. Kunder i både Bulgaria og Norge har vist interesse for produktet.

– Vi håper produktet vil bli solgt til flere bedrifter, og at vi kan utvikle systemet ytterligere i samarbeid med ICB og NTNU. Vi er avhengige av hverandre for å kunne fortsette utviklingen, sier Gjøsæther.

Økt samarbeid med Bulgaria

Institutt for maskinteknikk og produksjon ved NTNU har bidratt til prosjektet med sin ekspertise i vedlikeholdsstyring og informasjonsutvinning.

– Vi ble interessert i prosjektet fordi det ga en profesjonell mulighet til å utvikle et miljøvennlig og fremtidsrettet verktøy. Samtidig har prosjektet også gitt andre resultater som er like viktige, forklarer Per Schjølberg, prosjektleder ved NTNU.

Han viser til at NTNU har opprettet nye kontakter og nettverk i Bulgaria gjennom prosjektet.

– Vi vil også bringe elementer av prosjektet inn i et internasjonalt prosjekt, der vi planlegger å søke om støtte sammen med våre nye bulgarske samarbeidspartnere, sier Schjølberg.

Green Monitor er utviklet og testet med tilskudd fra EØS-midlene gjennom programmet vårt for grønn innovasjon i Bulgaria. Programmet administreres av Innovasjon Norge.

– Dette er et bra eksempel på hvordan innovasjon bør utvikles i samarbeid mellom bedrifter og akademia til felles nytte for alle deltakere. De har utviklet et produkt i fellesskap og deler opphavsretten til dette, sier Venceslava Yanchovska, sjef for Innovasjon Norges prosjektkontor i Sofia.

Fakta om prosjektet

Formål: utvikle innovative verktøy som støtter miljøvennlige produksjonsprosesser i industrien gjennom å optimalisere vedlikehold.
Prosjektansvarlig: Interconsult Bulgaria Ltd
Norske partnere: Konsberg Terotech og NTNU
Støtte: 667 999 euro
Program: Prosjektet har fått støtte gjennom programmet for grønn næringsutvikling i Bulgaria som Norge finansierer med 13,7 millioner euro gjennom EØS-midlene

Til toppen