Ny midlertidig direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Generalmajor (p) Lars Christian Aamodt er i statsråd i dag midlertidig beskikket som direktør for Nasjonal sikkerhetsmyndighet for en periode på seks måneder. Han tiltrer stillingen rett over nyttår.

Mann i blå genser smiler mot kameraet mens han lener seg inntil en glassvegg i et kontorlokale.
Lars Christian Aamodt blir midlertidig direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Foto: Eirik Spiten/KPMG

Beskikkelsen er i påvente av kunngjøring og tiltredelse av ny direktør, etter at Sofie Nystrøm fratrådte stillingen tidligere denne måneden.

Aamodt (59) har sin bakgrunn fra Forsvaret, hvor han har hatt en rekke ledende stillinger, sist som sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon. Aamodt hadde sin siste dag i Forsvaret 29. september i år.

Om Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og er det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet har et overordnet og sektorovergripende ansvar for forebyggende nasjonal sikkerhet og skal koordinere sikkerhetstilstanden i virksomheter som omfattes av sikkerhetsloven.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er et direktorat og er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Det faglige ansvaret er delt mellom Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet.