Ny svalbardmelding: Regjeringen foreslår besøksbidrag for tilreisende til Longyearbyen

I stortingsmeldingen om Svalbard, signaliserer regjeringen at den vil utarbeide et forslag til besøksbidrag for tilreisende til Longyearbyen.

– Det er kostbart å legge til rette for aktivitet og infrastruktur i Arktis. Jeg mener at tilreisende i større grad må bidra til dette gjennom etablering av et besøksbidrag. Deler av inntektene skal tilfalle Longyearbyen lokalstyre, som har en stor del av ansvaret for infrastruktur i Longyearbyen, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

– Reiseliv er den største næringen på Svalbard. Den bidrar til at folk både vil bo og har lyst til å bli boende på Svalbard. Reiselivsnæringen på Svalbard har jobbet godt med å forlenge sesongene. Det er bra, og en utvikling vi ønsker velkommen. Regjeringen vil legge til rette for at næringen kan videreutvikle seg på en måte som tar vare på naturen. Nå starter vi et pilotprosjekt for besøksbidrag på Svalbard, de som besøker Svalbard må bidra til å finansiere den infrastrukturen som reiselivsaktiviteten trenger, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap).

En grunnleggende forutsetning for fremveksten av reiselivsaktiviteten er velfungerende infrastruktur og annen offentlig tjenesteyting. Økt aktivitet fører til slitasje på en allerede presset infrastruktur, noe som utløser høyere vedlikeholdskostnader og behov for investeringer. Regjeringen vil derfor utarbeide et forslag til regelverk for besøksbidrag slik at turistene i større grad bidrar til å finansiere utgifter til de delene av infrastruktur og annen offentlig tjenesteyting som er en forutsetning for turismen på Svalbard.

Formålet med næringsaktivitet på Svalbard er å understøtte de svalbardpolitiske målene, blant annet målene om norsk samfunn på øygruppen og ivaretakelse av Svalbards særegne villmarksnatur. Justis- og beredskapsdepartementet vil nå gå i gang med å utarbeide et forslag til regelverk for besøksbidrag i Longyearbyen, som et pilotprosjekt.