Nye radarer til Forsvaret

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Forsvarsmateriell har 17. november 2022 inngått kontrakt med Lockheed Martin om leveranse av åtte radarer for militær luftromsovervåking med opsjon på ytterligere tre radarer.

Kontrakten markerer en viktig milepæl for norsk forsvarssektor. Tre nye radarer skal erstatte dagens radaranlegg på eksisterende lokasjoner, og fem skal installeres på nye lokasjoner. De nye radarene skal opprettholde Forsvarets evne til å overvåke norsk og nærliggende luftrom, og være NATOs øyne i nord.

- Kampfly, missiler og droner har blitt en viktig del av moderne krigføring. Det er derfor avgjørende at vi har systemer som kan følge med i dette domenet. Ikke bare for oss selv, men også for våre allierte i NATO. De nye radarene vil forbedre synet vårt betraktelig, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

FMA signerte i dag kontrakt om nye radarer til Forsvaret
Fra venstre: Øyvind Kvalvik fra Forsvarsmateriell, forsvarsminister Bjørn Arild Gram og Renee Vezina fra Lockheed Martin under dagens radarsignering. Foto: Alina Krogstad/Forsvarsmateriell

Prosjektet som helhet består av en materiellanskaffelse med tilhørende eiendom, bygg og anleggstiltak. Forsvarsmateriell er ansvarlig for styring av totalleveransen og anskaffelsen av radarer, mens Forsvarsbygg er ansvarlig for etableringen av bygg og anlegg. Luftforsvaret er bruker av radarene. Kombinert med bruk av kampfly og bakkebasert luftvern trygger det luftrommet vårt, og det styrker handlefriheten til de militære styrkene våre.

- Store deler av dagens sensorstruktur for militær luftromsovervåking nærmer seg utløpet av sin levetid og må oppgraderes for å møte fremtidens lufttrusler. Nå passerer vi en viktig milepæl for prosjektet. Vi inngår kontrakt med en meget erfaren leverandør som gir meg stor tro på at vi får en god løsning, sier Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell.

Lockheed Martin har lang historie som leverandør av sensorer og radarer. I prosjektet i Norge, skal det brukes norske underleverandører innen flere områder av prosjektet.

- Lockheed Martin er stolt over å bli valgt som leverandør til Forsvarsmateriell i dette viktige radarprogrammet. Norge er det første NATO-landet som får tilgang til denne radarteknologien. Vi er takknemlige for å ha blitt valgt for å bidra til å beskytte det norske folk, sier Chandra Marshall, Vice President for Radar & Sensor Systems hos Lockheed Martin.

Illustrasjonsbilde av radar for militær luftromsovervåking.
Illustrasjonsbilde av radar for militær luftromsovervåking. Foto: Lockheed Martin

Den første radaren skal være på plass på Gyrihaugen på Ringerike innen utgangen av 2025, og der er grunnarbeidene godt i gang i regi av Forsvarsbygg. Det skal etableres regionale vedlikeholdssentre på tre ulike lokasjoner, som skal overvåke sensorkjedens tekniske tilstand. Radarene skal være ferdig levert innen 2030.

Les mer om de nye radarene her.