Ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Kommuner som har vedtatt å slå seg sammen med andre kommuner står foran store og viktige omstillinger. Da er det viktig at de har mulighet for god veiledning underveis i prosessen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserer i dag en ny veileder for kommuner som skal slå seg sammen. Veilederen "Å bygge en ny kommune – råd fra tidligere sammenslåinger" er basert på råd fra tidligere og pågående sammenslåinger, og kan gi støtte til de som nå skal i gang med sammenslåing.

I veilederen er det samlet råd og tips fra tidligere kommunesammenslåinger, disse tar for seg perioden fra kommunene vedtar å slå seg sammen frem til de er én ny kommune.

Rådene i den nye veilederen supplerer veilederne "Veien mot en ny kommune", som omhandlet perioden frem til vedtak, og "Formelle rammer i byggingen av nye kommuner", som i hovedsak tok for seg hvilke formelle krav som gjelder for sammenslåingen.

- Jeg håper veilederen vil komme til nytte for de kommunene som har tatt et viktig valg for sine innbyggere. Veien til ny kommune kan være krevende, men det å bygge noe nytt gir også mange muligheter, sier statsråd Jan Tore Sanner.

Kommunesammenslåing er et stort prosjektarbeid. Veilederen går igjennom erfaringer fra andre sammenslåinger - hvordan de har organisert prosjektet og hva som er lurt å tenke igjennom rundt organisering og gjennomføring. Mange systemer skal fusjoneres, interkommunale samarbeid skal omorganiseres og innbyggere skal informeres og eventuelt involveres.

- For de ansatte er en kommunesammenslåing en gjennomgripende prosess. Jeg er opptatt av at tillitsvalgte og arbeidstakerne involveres på en god måte, blant annet gjennom informasjon og medvirkning. En veileder bygget på erfaringer fra tidligere sammenslåinger kan bidra til dette, sier Sanner.

Et viktig grunnlag for den nye veilederen er rapporten "Gode grep på veien til ny kommune" fra Telemarksforskning og Deloitte, som har undersøkt tidligere kommunesammenslåinger og evalueringer av disse.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00